Total 53
Number Title Author Date Votes Views
Notice
미주한인예수교장로회 세계선교회 KAPCWMS와 MOU 체결
admin | 2022.07.23 | Votes 0 | Views 457
admin 2022.07.23 0 457
22
멕시코 - H 교도소 주변에 내린 눈들 - 최재민 선교사
관리자 | 2018.06.15 | Votes 0 | Views 3697
관리자 2018.06.15 0 3697
21
베트남 - 김승훈 선교사
관리자 | 2018.06.08 | Votes 0 | Views 3595
관리자 2018.06.08 0 3595
20
니카라과 - 이상훈 선교사
관리자 | 2018.05.11 | Votes 0 | Views 2335
관리자 2018.05.11 0 2335
19
필리핀 - 서샬롬 선교사
관리자 | 2018.05.11 | Votes 0 | Views 3405
관리자 2018.05.11 0 3405
18
크로아티아 - 박찬신 선교사
관리자 | 2018.05.04 | Votes 0 | Views 2059
관리자 2018.05.04 0 2059
17
도미니카 - 전영구 선교사
관리자 | 2018.05.04 | Votes 0 | Views 3507
관리자 2018.05.04 0 3507
16
일본-최병옥 선교사
관리자 | 2018.05.04 | Votes 0 | Views 3445
관리자 2018.05.04 0 3445
15
WEC-이영춘 이성희 선교사
관리자 | 2018.04.25 | Votes 0 | Views 3528
관리자 2018.04.25 0 3528
14
크로아티아-박찬신 선교사
관리자 | 2018.04.25 | Votes 0 | Views 3483
관리자 2018.04.25 0 3483
13
러시아-김바울 선교사
관리자 | 2018.04.20 | Votes 0 | Views 3774
관리자 2018.04.20 0 3774